چگونه انسان پارسا شمرده می‌شود؟ عیسی مسیح کیست، و چرا مسیحیان حدود ۲۰۰۰ سال بعد هنوز از تعالیم او پیروی می‌کنند؟ مجموعه ویدیویی «عیسی برای تو» قرار است به برخی از این سؤالات اساسی در مورد مسیحیت پاسخ دهد – همه از منظری کاملاً لوتری. این ویدئوها موضوعاتی را پوشش می‌دهند که برای ایمان مسیحی اساسی هستند، مانند کفاره، غسل تعمید مقدس و عشای ربانی، به گونه‌ای که با گویندگانی از زبان‌های دیگر طنین‌انداز می‌شود. از شما دعوت می‌کنیم این ویدیوها را با افرادی که علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر می‌باشند به اشتراک بگذارید.


Farsi Introduction with Rev. Dr. Martens

چگونه عیسی ما را نجات می‌دهد — Atonement

کمال خلقت خداوند با نافرمانی اجداد اول ما آدم و حوا از میان رفت. امّا خدا وعده داد که راهی برای انسان‌های گناهکار وجود خواهد داشت که در حضور او بایستند تا حال و برای همیشه نجات پیدا کنند. در عهد عتیق، مردم برای ورود به حضور خدا، خون حیوانات را قربانی می‌کردند، اما اکنون عیسی مسیح، همان پسر خدا، خلقت را پاک کرده و با ریختن خون خود بر صلیب، فدیه‌ی گناهان تمام جهان را پرداخت کرده است.

چگونه عیسی ما را پاک می‌کند — Holy Baptism

هر انسانی به عنوان یک گناهکار متولد می‌شود که به جهنم راهی خواهد شد. امّا از طریق آب تعمید مقدس، خدا راهی برای ما فراهم می‌آورد تا با پسر کاملش، عیسی مسیح یکی شویم. در غسل تعمید، مسیحیان از عیسی در سفر رنج و مرگ او پیروی می‌کنند و سپس با او به حیات ابدی می‌رسند. با آب و به نام پدر، پسر و روح‌القدس، خداوند به پیروان خود اکنون و برای همیشه حیات بیشتر می‌بخشد.

چگونه عیسی به ما غذا می‌دهد — Lord’s Supper

طبیعی ترین و صمیمی ترین راه برای ابراز معاشرت، سر سفره از طریق غذا است. در اینجا روی زمین، عیسی مسیح پیروان خود را دعوت می‌کند تا با جمع شدن در اطراف مذبح برای پذیرایی شام خداوند، در کنار او حضور داشته باشند. در این غذا، بدن و خون عیسی – که بر روی صلیب قربانی شد – به راستی همراه با نان و شراب حاضر است و به ما بخشش و زندگی و نجات را در او عطا می‌کند.


“Jesus For You” Video Series

The “Jesus for You” video series is meant to answer some of these basic questions about Christianity — all from a distinctly Lutheran perspective. View additional videos in other languages.